Regulamin Członkowski 

w Redakcji dziennika internetowego "Adam Kłoszewski"

z dnia 11 grudnia 2021 r.

  1. Domena www.adamkloszewski.com jak też strona internetowa na niej opublikowana jest własnością Adama Kłoszewskiego PESEL 80092200270 i jest przeznaczona wyłącznie na cele związane z realizacją zadań redakcji dziennika internetowego "Adam Kłoszewski". Tymi celami są publikacja materiałów prasowych dotyczących obowiązującego prawa i relacji z interwencji prawniczo-dziennikarskich, oraz wzmocnienie skuteczności działań prawniczych podejmowanych przez Adama Kłoszewskiego i współpracujących z nim prawników.  

  2. Jakość publikowanych materiałów buduje prestiż redakcji dziennika internetowego "Adam Kłoszewski". Dlatego warunkiem opublikowania postu jest wcześniejsze uzyskanie na to zgody redaktora naczelnego. W tym celu Autor postu, przez który należy rozumieć artykuł prasowy lub nagranie audio-wizualne z przeprowadzonej interwencji dziennikarskiej,  zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania tego materiału prasowego redaktorowi naczelnemu do akceptacji i ewentualnego zredagowania, na adres mailowy adamkloszewski@o2.pl. Niezachowanie tego warunku skutkuje usunięciem postu ze strony www.adamkloszewski.com, zaś jego Autora z grona Członków Redakcji. 

  3. Członkostwo w Redakcji dziennika Adam Kłoszewski jest bezpłatne. Autorzy postów nie otrzymują wynagrodzenia za wykonane publikacje. Jednakże są uprawnieni do zamieszczenia pod główną treścią postu numeru rachunku bankowego lub paypal, na który Czytelnicy mogą wpłacać im darowizny.

  4. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym niektóre czynności dziennikarskie nakładają na Dziennikarza obowiązek posiadania legitymacji prasowej. Członek Redakcji zainteresowany wykonywaniem takich czynności może nabyć ją odpłatnie (tj. wyrównując koszty jej wyprodukowania i dostarczenia). W tym celu należy złożyć wniosek do redaktora naczelnego o wydanie legitymacji dziennikarskiej. Należy go przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy adamkloszewski@o2.pl, zamieszczając w nim swoje zdjęcie zgodne z wymogami prawnymi dla zdjęć do dowodów osobistych lub paszportów, oraz swoje pełne imię i nazwisko. W zależności od indywidualnych ustaleń, przed lub po wykonaniu legitymacji, ale nie później niż w dniu jej odbioru, Dziennikarz zobowiązany jest wyrównać redaktorowi naczelnemu poniesione koszty jej produkcji i dostawy. Wzór legitymacji prasowej jest zamieszczony pod niniejszym regulaminem. 

  5. Zarejestrowanie się na stronie www.adamkloszewski.com jako Członek oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa stanowionego regulujących czynności dziennikarskie, jak również skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, skutkuje usunięciem sprawcy z grona Członków Redakcji dziennika internetowego "Adam Kłoszewski".

  6. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w dniu ich opublikowania na niniejszej stronie. 

Adam Kłoszewski​

redaktor naczelny i wydawca dziennika internetowego "Adam Kłoszewski"

WZÓR LEGITYMACJI PRASOWEJ

Legitymacja tył_edited_edited.jpg
Legitymacja front_edited.jpg

Kontakt:

redaktor naczelny Adam Kłoszewski

Redakcja dziennika Adam Kłoszewski 
05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Bielawska 28/6

tel. +48 733-888-178 

e-mail: adamkloszewski@o2.pl

Dziękuję za wiadomość:)