mgr Adam Kłoszewski
Pisarz

mgr prawa, redaktor naczelny i wydawca dziennika internetowego "Adam Kłoszewski", reporter w redakcji Crisis-Consulting