Zespół Dziennikarzy:

Adam 349x336.jpg

Adam Kłoszewski

Wydawca i Redaktor Naczelny

mgr prawa

- tytuł zawodowy nadany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

j. angielski, j. hiszpański

Andrzej Pawlak.jpg

Andrzej Paweł Pawlak

Reporter 

mgr administracji

- tytuł zawodowy nadany przez Uniwersytet Gdański, 

j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski

Głównym celem zarejestrowania tytułu prasowego "Adam Kłoszewski" jest wzmocnienie skuteczności działań prawniczych obejmujących standardowe doradztwo prawne, jak również zastępstwo procesowe osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w postępowaniach cywilnym na podstawie umowy o pracę zawartej na dzień postępowania sądowego. Sądowe dochodzenie wierzytelności majątkowych o charakterze nie-osobistym realizuję na podstawie krótkoterminowej cesji wierzytelności. Presja psychiczna, jaką wywołuje nagłaśnianie spraw w prasie, często przyspiesza osiągnięcie celu jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez sąd lub decyzji przez organ administracji publicznej. 

W zakresie prawa krajowego stale współpracuję z Jankowski & Radomska Spółka Partnerska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów działającą pod adresami: ul. Dobrowoja 11/5 • II piętro • 04-003 Warszawa; ul. Jana Kilińskiego 14 • 07-410 Ostrołęka.

Skuteczność: 100%

  • w sprawie o ochronę domu przed egzekucją dotychczasowy wierzyciel – przeciwnik mojego klienta - został jego dłużnikiem;

  • w sprawie o ochronę praw dzieci mojego klienta strona przeciwna przegrała wszystkie postępowania;

  • w sprawie spadkowej nierzetelny mecenas działający wbrew interesom mojego klienta po krótkiej rozmowie ze mną sam zrezygnował z dalszego prowadzenia sprawy;

  • w sprawie o uchylenie nałożonej grzywny - po złożeniu skargi na działania sądu wraz z wnioskiem o pociągnięcie składu sędziowskiego do odpowiedzialności dyscyplinarnej - sędzia grzecznie przeprosił i grzywnę uchylił;

  • w sprawie o zmniejszenie strat finansowych spółdzielni mieszkaniowej w Konstancinie-Jeziornie jej dłużnicy hurtem na trzech osiedlach zostali pozbawieni ciepłej wody, zaś najbardziej trudni mieszkańcy po założeniu 27 spraw w różnych instytucjach sami zdali klucze do mieszkań i wyprowadzili się;

  • skutecznie doprowadziłem do zaprzestania prowadzenia działalności przez przeciwników procesowych moich klientów i do ich upadłości;

  • skutecznie przeprowadziłem wszystkie postępowania sądowe o zasądzenie roszczeń klientów – pracodawców i o oddalenie roszczeń przeciwko nim;

  • od marca 2020 r. skutecznie pomagam Polakom obronić się przed bezprawnymi działaniami covidowymi funkcjonariuszy policji i inspektorów sanitarnych – wszystkie mandaty i kary nałożone na osoby korzystające z mojej pomocy prawnej są uchylone;

  • w czasie bezprawnego prześladowania restauratorów przez funkcjonariuszy policji zorganizowałem i przeprowadziłem szereg imprez muzycznych w centrum Warszawy, m. in. imprezę sylwestrową 2020/2021 - nagranie jest dostępne na moim kanale YouTube.

Kontakt:

redaktor naczelny Adam Kłoszewski

Redakcja dziennika Adam Kłoszewski 
05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Bielawska 28/6

tel. +48 733-888-178 

e-mail: adamkloszewski@o2.pl

Dziękuję za wiadomość:)