Tomasz Różański
Pisarz

wydawca i redaktor naczelny w redakcji Crisis-Consulting, reporter w redakcji Adam Kłoszewski,