Adam Kłoszewski
Administrator

mgr prawa, redaktor naczelny i wydawca dziennika internetowego "Adam Kłoszewski", reporter w redakcji Crisis-Consulting