Przyjmuj legalnie gości w restauracji

Metody na obejście faszystowskich zakazów przyjmowania gości w lokalach

Przedsiębiorco,


Nie-rząd od marca 2020 r. wprowadza coraz to nowe obostrzenia. Kryjąc się pod epidemią COVID-19 doprowadza gospodarkę do bankructwa, aby umożliwić bankom wykup absolutnie wszystkiego. Oczywiście, odpowiedzialność za to zrzuci na Was, na Wasze dobrowolne siedzenie w domach i uległość zastraszającym was mediom. Ale zanim to nastąpi uprzykrzy życie uczciwie prosperującym właścicielom lokali gastronomicznych, kawiarni, barów czy restauracji.


Są tego i dobre strony. Większość Twojej konkurencji została już wykończona. Nie wszystkich było stać na zapłacenie kar nakładanych przez SANEPID. Jednocześnie ci, których stać na oddanie lekką ręką kilkudziesięciu tysięcy złotych lub na wynajęcie prawników do walki w sądzie, nie narzekają. Mają się całkiem nieźle. Nie ma konkurencji, więc rynek usług rozrywkowych w zasadzie należy do nich.


Czy chcesz dalej działać na rynku nie obawiając się wizyty smutnych panów? Możemy to załatwić. Wiemy, jak zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu legalność działania bez obaw o kary SANEPIDu lub interwencje Policji. Przeprowadzimy Cię suchą nogą przez proces bankructwa Twojej konkurencji, w zasadzie zapełniając Ci monopol na lokalnym rynku. I to całkiem legalnie.


Ustalmy jeden fakt: działasz legalnie. To nie-rząd działa nielegalnie. Aby ułatwić Tobie życie, przekazujemy Tobie niniejszą instrukcję jak legalnie prosperować wprowadzając kosmetyczne zmiany w prowadzonej działalności.


Zacznijmy od tego, że niemające mocy sprawczej faszystowskie rozporządzenia Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego złożonej z członków partii politycznej Jarosława Kaczyńskiego, tj. człowieka, któremu w mojej ocenia zamarzyła się psychopatyczna władza totalna, jaką wcześniej sprawowali Adolf Hitler, Benito Mussolini i Józef Stalin, nie zakazują Obywatelom wykonywania pracy ani działalności gospodarczej. Zakazują natomiast praktyk religijnych (obostrzenia w chrześcijańskie święta – ale już nie żydowskie) jak również gromadzenia się w innych celach niż zarobkowe, a także korzystania z lokali gastronomicznych, barów, restauracji, pubów czy organizację koncertów. Bardzo prosto możesz to obejść.


Na przykład, jeżeli prowadzisz tradycyjną restaurację, bar lub pub – słowem lokal rozrywkowo-gastronomiczny, konieczne jest istnienie dwóch podmiotów. Działalność gospodarczą prowadzisz jako osoba fizyczna. Drugim podmiotem jest - jeżeli masz minimum trzy zaufane osoby (np. członków rodziny) – stowarzyszenie zwykłe.


W rejestrze działalności jako główne PKD wpisz 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), a jako dodatkowe wpisz 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Podklasa PKD 56.21.Z obejmuje przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych, oraz przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych. Pamiętaj, że ta podklasa nie obejmuje produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z, ani sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47. Podklasa PKD 68.20.Z obejmuje wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak budynki mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe, grunty, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym, wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne, wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich. Pamiętaj, że ta podklasa nie obejmuje działalności hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 55.


Jeżeli w dotychczasowej ofercie jest sprzedaż napojów alkoholowych, konieczne jest również wykupienie odpowiedniej licencji na sprzedaż alkoholu „na zewnątrz”.


Jako Przedsiębiorca użyczasz stowarzyszeniu powierzchnię w dotychczasowej restauracji, barze, pubie – słowem w lokalu. Jest to bardzo ważne, aby było to użyczenie, bowiem nie wiąże się z dokonywaniem czynności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Istotne jest, aby część gastronomiczna od części użyczonej została oddzielona w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości. Na przykład ścianką przeszkloną. Stowarzyszenie na użyczonej powierzchni nie wprowadza żadnych zmian.


Przedsiębiorca, aby nie narażać się na problematyczne konflikty z administracją faszystów, nie przyjmuje gości. Ale Przyjmuje ich stowarzyszenie na zasadzie zamkniętych zebrań członkowskich, które są zwoływane codziennie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej stowarzyszenia wraz z informacją o tematyce zebrania.


Każdy gość przed przybyciem do lokalu poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia składa wniosek o przyjęcie w poczet jego członków, wskazując przez jaki czas (data, godziny) zamierza działać w stowarzyszeniu. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje po tym okresie. Przedstawiciel stowarzyszenia zatwierdza wniosek w drodze uchwały.


Ponieważ Przedsiębiorca nie ma zakazu sprzedaży „na zewnątrz”, realizuje swoje dotychczasowe usługi na zasadzie dostaw żywności (i ewentualnie alkoholu) w ramach cateringu. Zamówienia mają charakter indywidualny, jak również możliwy jest tzw. "szwedzki stół". W takim wypadku członkowie zebrania partycypują w jego kosztach na zasadzie solidarnej, tj. opłacają z góry ustaloną w drodze uchwały Przedstawiciela stowarzyszenia składkę.


Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stowarzyszenie dokonało przesłuchania zespołów muzycznych celem udzielenia im rekomendacji. Mogą to być przesłuchania prowadzone w ramach jam-session, jak też próbnych wystąpień zespołów muzycznych czy czynności disc-jockey'skie w celu zapoznania się z ich ofertą i jakością wykonywanych świadczeń.


Możesz też skorzystać z rozwiązania "na studio filmowe".


Jeżeli nie prowadzisz usług gastronomicznych, tworzenie drugiego podmiotu nie jest konieczne. Po prostu przekształcasz PKD swojej działalności w ten sposób, że jako główną działalność wpisujesz PKD 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych), zaś jako dodatkowe wpisujesz PKD 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) i PKD 59.20.Z (Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych). Twoi klienci zawierają wówczas umowę o dzieło na wykonanie nagrania video w studio filmowym, przy czym każdy z klientów jest zamawiającym, zaś ich odpowiedzialność wobec wykonawcy jest solidarna. Dziełem jest wykonane nagranie filmowe, które klienci otrzymują w formie pliku przesłanego na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Oficjalnie nie świadczysz innych usług poza wykonywaniem nagrań filmowych zgodnie z PKD.


Mam jeszcze bardzo dużo rozwiązań, którymi chętnie podzielę się z Tobą. Dodam, że posiadam sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia imprezy w lokalu średniej wielkości.


Zainteresowany?


Telefon do mnie znajdziesz na stronie internetowej www.adamkloszewski.pl


Pozdrawiam:)


Jeżeli niniejszy artykuł spodobał się Tobie, wspomóż mnie poprzez wpłatę dowolnej kwoty na mój rachunek bankowy podany w nagłówku strony lub poprzez paypal: paypal.me/adamkloszewski

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie