Organizujcie sylwestra 2020

Zakazy wprowadzone przez Radę Ministrów są nielegalne i nie obowiązują

Proponowany przez MZ zakaz przemieszczania się od godz. 19:00 31.12 2020 r. do 6:00 01.01 2021 r. jest niezgodny z Konstytucją, BEZPRAWNY, gdyż zgodnie z art. 52 ust. 1 Konstytucji „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dalej w art. 52 ust. 3 wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Wprowadzenie tzw. „godziny policyjnej” będzie nielegalne i nielegalne będzie egzekwowanie zakazu poruszania się i nakładania jakichkolwiek kar. Ograniczenia wolności poruszania może nastąpić tylko przez wprowadzenie STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 233 UST. 1 KONSTYTUCJI: w stanie klęski żywiołowej można ograniczyć prawa określonej w art. 52 ust. 1 (wolności poruszania się).


Zachęcam Was do zapoznania się ze stanowiskiem wybitnego konstytucjonalisty Pana Profesora Marka Chmaj:

„Teza: zapowiadane wprowadzenie zakazu przemieszczania sie z 31.12 na 01.01 będzie niezgodne z Konstytucją, zatem nie będzie obowiązywać.


Uzasadnienie

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś, że będzie wprowadzony zakaz przemieszczania sie od godz. 19:00 31.12 2020 r. do 6:00 01.01 2021 r.

Konstytucja w art. 52 ust. 1 wskazuje, że „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W ust. 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Z kolei w art. 31 ust. 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać „istoty tych wolności”.

Powstaje zatem pytanie kiedy ustawa może ograniczyć wolność poruszania się? Odpowiedź na to pytanie daje art. 233 ust. 1 Konstytucji, gdzie pozwolono, aby ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej dotyczyła także określonej w art. 52 ust. 1 wolności poruszania się.


Konkluzje

1. Zapowiadanie ograniczenia wolności poruszania się są możliwe tylko i wyłącznie w stanie klęski żywiołowej,

2. Niezależnie od tego, czy „godzina policyjna” będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z Konstytucją (chyba, że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej),

3. To kolejne, nielegalne ograniczenie naszych konstytucyjnych wolności i praw, nie może w stosunku do nas rodzić negatywnych skutków prawnych, z uwagi na oczywistą niezgodność z Konstytucją RP.

4. I na koniec moja osobista konkluzja: nikogo nie zachęcam i nie podżegam, ale ja osobiście deklaruję, że dla ochrony naszych wolności, nie podporządkuję się ograniczeniom nielegalnej „godziny policyjnej”.


Polaku, czy pozwolisz aby banda „Pinokia” i najemnicy herszta Komendanta Głównego Policji terroryzowali Ciebie i przeganiali z miejsca na miejsce, tak jak przegania się bydło przed zapędzeniem do rzeźni? Historia XX wieku dowodzi, że od posłuszeństwa zginęło więcej ludzi niż od rewolucji. Przestań wierzyć mediom głównego ścieku. Oglądanie TVP i TVN szkodzi na samodzielne myślenie.


Obudź się.


Jeżeli niniejszy artykuł spodobał się Tobie, wspomóż mnie poprzez wpłatę dowolnej kwoty na mój rachunek bankowy podany w nagłówku strony lub poprzez paypal: paypal.me/adamkloszewski

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie